BOS, så kan børnene lege trygt - hver dag!

Serviceaftalen

Først viser vi her vores Service aftale.

Serviceaftalen 

Herefter har vi meget udførligt beskrevet, hvorledes serviceaftalen fungerer og prøver at give så mange oplysninger som muligt, således at du kan fornemme den tryghed og åbenhed, som vi står for.

 

Sådan fungerer en service aftale med BOS Cykel service A/S. 

Institutionslederen tager kontakt til os, eller vores repræsentant tager kontakt til den pågældende institution, børnehave, vuggestue eller SFO. 

Serviceaftalen forelægges og gennemgås altid med den ansvarlige leder og evt. spørgsmål besvares således at lederen i institutionen er fuldt fortrolig med, hvad aftalen indeholder.

Når lederen finder, aftalen fordelagtig for institutionen, underskrives den af begge parter.

 Repræsentanten vil efterfølgende gennemgå de aftalte køretøjer, som ønskes at blive serviceret, dette gøres på følgende måde:

Repræsentanten nummererer alle køretøjerne med en sprit tusch på et synligt sted, og skriver dem op på en overskuelig liste, hvor der samtidig noteres hvilke ting, der skal repareres og hvilken pris, der tages for den enkelte reparation. Dette gør, at begge parter får en let og overskuelig oversigt over vognparken, både totalt set og for hvert enkelt køretøj.

Kriterierne for hvilke reparationer, der skal laves på hvert enkelt køretøj, er først og fremmest det sikkerhedsmæssige dernæst det driftmæssige.

 Når alle køretøjerne er gennemgået, henvender repræsentanten sig til den ansvarlige leder for at gennemgå listen. Dette kan foregå på kontoret eller ude i cykelskuret, hvilket er op til den enkelte leder.

 På listen over køretøjerne vil repræsentanten have lagt alle priserne på reparationerne sammen, samt tillagt serviceaftalens servicegebyr og miljøafgiften, således at lederen har det fulde overblik over den totale udgift.

Når listen gennemgås, er det muligt at lederen ønsker nogle reparationer slettet af økonomiske årsager eller at lederen og repræsentanten finder det urentabelt at reparere et køretøj i forhold til dets alder, anvendelighed eller nypris på et andet køretøj, da slettes denne reparation fra listen.

På denne måde vil man ikke komme ud for utilsigtede store reparationer på et enkelt køretøj.

Når lederen er tilfreds med listen, skrives denne under med stempel, underskrift og EAN nr. oplyses.

Lederen vil herefter tage kopi af den endelige liste og serviceaftalen til eget brug.

Det kan forekomme, at repræsentanten anbefaler køretøjer fjernet fra legepladsen, indtil de er lavet i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Efterfølgende vil repræsentanten give værkstedet en kopi af listen, som derefter kan pakke de reservedele der skal anvendes til reparationerne.

Inden for højst 4 uger, vil reparatøren komme til institutionen medbringende reservedele og værktøj, således at reparationen kan foregå i institutionen. Dette gør at børnene får mulighed for at se deres eget legetøj blive repareret og stille spørgsmål til reparatøren omkring hans arbejde, værktøj og køretøjerne. Denne seance er ofte sjov og givende for begge parter. Institutionen skal på denne måde ikke undvære køretøjerne i en længere periode for at få foretaget reparationerne.

Sikkerheden er også her i højsædet. Reparatøren vil, evt. i samarbejde med en ansat, finde en fordelagtig plads, hvor reparationerne vil kunne foregå uden farer for person eller ting, og børnene vil altid være i sikker afstand til reparatør og dennes værktøj.

Forlades arbejdsstedet for toiletbesøg eller andet, slukkes der for strømmen til el-værktøj og en ansat i børnehaven holder vagt så længe reparatøren ikke er til stede.

Reparatøren udfører arbejdet ifølge den udleverede liste over køretøjerne. Skulle der være opstået behov for yderligere reparationer fra repræsentantens besøg og til reparatørens ankomst, vil den pågældende reparation altid blive forelagt lederen inden den udføres.

Det kan i enkelte tilfælde forekomme, at reparatøren er nødsaget til at tage et køretøj med hjem på værkstedet for at få denne repareret, dette ændre ikke på prisen eller reparationens karakter, en aftale er en aftale.

Når det enkelte køretøj er repareret, klæbes et ca. 5 cm rundt blåt klistermærke med firma navn og årstal på køretøjet, så man kan se, at det er repareret.

Efter endt reparation af alle køretøjer, vil der blive ryddet op, således at der ikke efterlades affald på arbejdsstedet eller i institutionen.

Inden reparatøren forlader institutionen vil han melde sig til lederen eller anden ansat for at sige, at han er færdig med opgaven og udlevere et dateret servicediplom med institutionens navn og reparatørens underskrift. Dette kan hænges op, således at forældrene til børnene kan se, at sikkerheden på køretøjerne er i orden. Det skal siges, at ulykker ikke kan undgås, men skaderne kan minimeres, hvis sikkerheden tages alvorligt.

Efterfølgende vil der blive fremsendt regning på det aftalte beløb på normal vis.

Efter 1 år vil repræsentanten igen melde sin ankomst i institutionen for at gennemgå køretøjerne, og fremgangsmåden vil her være den samme som året før.

Skulle der mellem servicebesøgene være behov for reparationer, ringer institutionen til BOS Cykelservice A/S og fortæller, hvilket køretøjs nr., det drejer sig om og hvad køretøjet fejler, og en reparatør vil komme ud og foretage reparationen jfr. serviceaftalens punkt. 5.