BOS, så kan børnene lege trygt - hver dag!

Salgs- og leveringsbetingelser

Priser:

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms. Regningen pålægges 25% moms.

 

Gældende vilkår:

Salgs- og leveringsbetingelser er gyldig fra 01.01.18 – 31.12.18

 

Reklamation og undersøgelsespligt:

Det påhviler dog køber at foretage en grundig undersøgelse af ydelsen, ved leveringen. Køber er forpligtet til omgående at reklamerer over mangler, der måtte være konstateret ved en sådan undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved den foreskrevne undersøgelse. Det samme gælder, hvis køber senere undlader rettidigt at reklamere over konstaterede mangler.

Reklamationer i anledning af mangler og forsinkelse skal fremsættes skriftligt og skal ske straks ved konstatering af misligholdelse. Ved reklamation over mangler skal reklamationen indeholde en redegørelse for manglernes beskaffenhed og de fejl, BOS A/S eller BOS A/S’ folk har gjort sig skyldig i. Ved reklamation over mangler har BOS A/S ret til at kontrollere skader på skadestedet og til at foretage undersøgelser af mangelfulde dele, før BOS A/S tager stilling til, om manglerne fortsat giver BOS A/S pligt til afhjælpning af de reklamerede fejl eller mangler. Undlader køber af opfylde de i nærværende bestemmelse fastsatte regler, afskæres han for enhver ret til godtgørelse.

 

Forsendelse:

Forsendelses omkostninger betales af kunden, medmindre andet skriftligt er aftalt. Når varerne bliver leveret af BOS A/S egen transport, har BOS A/S det fulde ansvar for, at varen bliver leveret intakt og til aftalt tid. Fragtprisen som opgives på ordrebekræftelsen, er gældende for levering i hele Danmark, dog ikke øer uden broforbindelse, medmindre at varen kan sendes med alm. pakkepost, uden yderlig fragtomkostning. Når varer bliver leveret af postvæsen, vognmand eller anden transportør, har pågældende væsen ansvaret for at varen leveres intakt og til tiden, skulle dette ikke være muligt, overtager BOS A/S ansvaret derfor. BOS A/S forbeholder sig retten til selv at vælge, hvilken form for fragt der skal anvendes i hver enkel leverance.

 

Fortrydelsesret:

Reparationer og serviceeftersyn er ikke omfattet af vores almindelige fortrydelsesret og betragtes på lige vilkår som specialfremstillede varer eller varer specielt hjemtaget til kunden, og disse kan derfor ikke returneres, byttes eller godtgøres af BOS A/S.

 

Ejendomsforhold:

Legepladser, køretøjer eller ydelser som reparationer og andet, ejes af BOS A/S indtil varen / ydelsen er betalt af køber.

 

Forbehold:

Bygherre hæfter for skader på kabler, rør og andre installationer I undergrunden, eller forsinkelser pga. uforudsete ting (f.eks. store sten/cement eller andre store forhindringer). Såfremt der ikke er fremskaffet ledningsplaner, inden gravearbejdets påbegyndelse.

 

Særlige vilkår:

Med mindre andet aftales skriftligt er det altid vores Salg- og leveringsbetingelser som er gældende. Kunde købsordre med særlige krav accepteres kun, såfremt denne er underskrevet hos BOS A/S.

 

Sortiments- og konstruktionsændringer:

Der tages forbehold for trykfejl, udgåede varer, udsolgte varer, prisændringer samt sortiments -og konstruktionsændringer.

 

Betalingsbetingelser for institutioner:

Faktura netto 14 dage. Hvis ikke andet er aftalt sendes faktura som en OIOXML elektronisk regning, når varen er leveret. Betaling skal ske til: Jyske Bank reg.nr.: 5061 konto 1138772. Overskrides betalingsdatoen opkræves 1,5% rente pr. påbegyndt måned.

 

Betalingsbetingelser for øvrige kunder:

Øvrige kunder bedes betale forud til Jyske Bank reg.nr.: 5061 konto 1138772 hvis andet ikke er aftalt.

 

Garanti legepladser:

Legeredskaber fra BOS A/S er produktansvars-forsikrede, og overholder bestemmelserne i den europæiske standard for legeredskaber EN 1176. BOS A/S giver den lovpligtige garanti på 2 år mod materiale- eller fabrikationsfejl på BOS A/S produkter. Garantier gælder dog ikke, hvis monterings- og vedligeholdelsesvejledningen ikke er fulgt, eller ved hærværk.

 

Bemærk:

Ved udskiftning af defekte eller slidte dele, skal der altid anvendes originale reservedele, såfremt garantiordningen ønskes bibeholdt. Alt træ arbejder. Der må derfor forventes revnedannelser i træet. Revnedannelser der sker indenfor de første 2 år, og som påvirker sikkerheden, vil være omfattet af garantien.

 

10 års garanti:

BOS A/S giver ud over den lovpligtige garanti på 2 år, yderligere 8 års garanti for nedbrydning forårsaget af råd og svamp på træsorten Robinia. Nedbrydning skal have et omfang, så træets bæreevne er utilstrækkelig i forhold til 1176. Nedbrydning der kun har betydning for udseendet er ikke omfattet af garantien.

 

Miljø cykelservice:

Miljø, både i produktionen af varer og bortskaffelse af affald, er en vigtig del af vores hverdag. Vi må alle tage del i at beskytte naturen og vores efterkommere mod forurening.
 
Som det fremgår af serviceaftalen, vil vi altid fjerne alt vort affald fra institutionen efter endt reparation af køretøjerne. Dette gør, at vi påtager os opgaven at bortskaffe affaldet.
 
Jern.
Jern bliver leveret til en produkthandler, som sørger for at jernet bliver genanvendt.
 
Plastik.
Plastik bliver leveret til vores kommunale affaldssortering for delvis genanvendelse.
 
Gummi.
Gummi, herunder dæk, bliver leveret til produkthandler, som sørger for at materialet bliver genanvendt, blandt andet til vejbelægning.