BOS, så kan børnene lege trygt - hver dag!

Vedligeholdelse og garanti - Legepladser

Vigtigt!

Senest 3 måneder efter opstillingen, skal alle redskaber efterspændes.

Samtidig bør tovværk, kæder, sjækler, kovser og andre bevægelige dele kontrolleres.

 

For at forebygge uheld på legepladsen bør ejer eller driftsleder sikre sig, at der udarbejdes en hensigtsmæssig vedligeholdelsesplan. Planen bør indeholde oplysninger om, hvilke komponenter der skal vedligeholdes på hvert enkelt

redskab og på faldunderlaget. Den bør ligeledes indeholde procedurer for tilsvarende relevante ting, som fx. skader og hærværk.

 

Rutinemæssig vedligeholdelse:

Den rutinemæssige vedligeholdelse bør bestå af forebyggende foranstaltninger, for at bevare legepladsens sikkerheds- og funktionsniveau. Sådanne foranstaltninger bør foretages med jævne mellemrum, og mindst omfatte følgende punkter:

• Legearealet holdes rent og velplejet.

• Faldunderlag udjævnes og renses for skarpe genstande og andre efterladenskaber.

• Rengøring af legeredskaber. (a)

• Smøring af lejer og andre bevægelige dele.

• Udskiftning af slidte og defekte dele af tovværk, kæder, sjækler, kovser og andre bevægelige dele.

 

Forbedrende vedligeholdelse:

Forbedrende vedligeholdelse har karakter af en gennemgribende indsats, som udføres i forbindelse med den årlige hovedinspektion. Forbedrende vedligeholdelse omfatter foranstaltninger til afhjælpning af fejl, eller til genetablering af det

nødvendige sikkerhedsniveau for legeredskaber og faldunderlag.

 

Sådanne foranstaltninger omfatter følgende punkter:

• Efterfyldning af løst faldunderlag.

• Rengøring af legeredskaber. (a)

• Efterspænding af løsnede dele, især bolte, beslag og ophæng.

• Udskiftning af defekte bygnings- og konstruktionsdele.

• Overfladebehandling af træværk. (b)

 

(a): Vedligeholdelse er også en grundig rengøring af hele legeredskabet mindst en gang om året, især legetårne og klatreredskaber. Sand, snavs, mos og alger og nedfald fra planter og træer holder på fugt, og øger risikoen for svampe

og rådangreb. Rengøring foretages nemt med en almindelig blød børste og rent vand.

 

Både mos og alger kan fjernes med de i handelen gængse midler mod grønne belægninger. Valg af middel og metode afhænger af belægningens karakter, og sælger af midlet anbefaler metode som bør følges.

 

(b): Det gælder for alt træ at dets levetid forøges ved regelmæssigt at behandle med korrekt træbeskyttelse. Bos A/S garanti forbliver dog uændret uanset om træet behandles eller ej. Oftest vil omkostningen til løbende vedligeholdelse overstige værdien af den forøgede levetid på produktet når det gælder Robinia.

 

Produkt info:

Træet:

Redskaberne er primært fremstillet af Robinie (Robinie Pseudoacacia), som er en træsort med unikke egenskaber, når der tales om styrke og holdbarhed. Robiniestammerne består næsten udelukkende af kernetræ, som er i den bedste varighedsklasse. Træet svinder kun moderat, når det tørrer.

Sammenlignet med andre træsorter har Robinie den højeste tryk- og bøjestyrke. Det er dog holdbarheden i forbindelse med jordkontakt, der gør Robinie specielt velegnet til brug for fremstilling af legeredskaber. Robiniaredskaber leveres i en udgave produceret af stammer hvor kun kernen er tilbage. Dette giver mulighed for at bruge og opsætte det ubehandlet, uden at levetiden forringes og uden at der ”gror belægninger” på stolperne. I ubehandlet tilstand vil robinie træ først få en gylden farve, og siden blive grålig som alt andet ubehandlet træ. Andet træ der anvendes i mindre målestok, er Sibirisk lærk, Europæisk lærk og spærtræ i styrkesorteret fyr/gran.

 

Overfladebehandling:

Ønskes overfladen behandlet, sker dette med en original transparent overflade beskyttelse. Denne består af en miljøvenlig vandbaseret lysægte og vejrbestandig Gori.

 

Stålet:

Der er kun anvendt rustfri stål (A2/A4) til fremstilling af legeredskaberne, ligeledes i forbindelse med ”skjulte” beslag og samlinger, hvor anvendelsen af alm. stål vil kunne danne misfarvninger. Det rustfri stål kommer fra en produktion hvor der udelukkende arbejdes med dette materiale.

 

Tovværket:

Taifunwire, som der anvendes, er et meget slidstærkt produkt af nylonbeviklet stålwirekerne, som bl.a. også anvendes i fiskeriet.